Organizovaná turistika

Turistika a cestování patří již celá staletí k nejoblíbenějším způsobům trávení volného času vůbec. Historie organizované turistiky už tak stará není. Její kořeny sahají do 19. století, kdy začaly vznikat první turistické spolky. První výlety u nás pořádala tělovýchovná jednota Sokol, resp. Sokol Pražský, který byl založen v roce 1862. Velký zájem o organizovanou turistiku vedl k založení Klubu českých turistů v roce 1888. Tato organizace, která přežila obě světové války a nacistickou i komunistickou nadvládu, přežila až dodnes. Během více než 120leté historie prošel Klub českých turistů celou řadou změn. Některé ho ovlivnili více, některé méně.

Klub českých turistů

Klub českých turistů (dále jen KČT) je zájmové sdružení osob (podle nového občanského zákoníku spolek), jejichž společným zájmem je turistika, cestování, poznávání nových míst a pobyt v přírodě. Klub se v současné době zabývá nejen pěšími výlety, ale také cykloturistikou, lyžařskou turistikou, mototuristikou, vodáckou turistikou, vysokohorskou turistikou, hipoturistikou (jízdou na koni) a speleoturistikou (turistikou na povrchu a v podzemí krasové nebo pseudokrasové oblasti). Dále také pořádá řadu turistických akcí, mezi něž patří nejen turistické pochody, výlety a zájezdy, ale také školení a semináře.
Základní organizační jednotkou klubu jsou odbory, jež spadají pod 14 oblastí totožných s kraji (viz příloha 1). Nejvýše pak stojí Ústředí KČT, které sídlí v Praze. Současným předsedou klubu je PhDr. Jan Stráský, generální sekretářem byl v roce 2010 zvolen Ing. Mojmír Nováček, který ve funkci nahradil Ing. Jaroslava Krejzlíka.

Historie KČT
Poslední aktualizace stránky: 11/08/2014 20:40:26

TOPlist