Historie Klubu českých turistů

Historie organizované turistiky na českém území sahá až do roku 1862. V tomto roce byl založen Sokol Pražský, jehož hlavním posláním bylo, „aby se pěstoval tělocvik společným cvičením, společnými výlety, zpěvem a šermováním“. Kromě gymnastiky organizoval Sokol i turistické výlety a setkání na významných místech spojených s českou historií (např. na hoře Říp). Tím začala éra sokolských výletů, která trvala celých dvacet let. V šedesátých letech 19. století začaly vznikat nejprve v českém pohraničí německé turistické kluby. Ty podnítily myšlenku, aby si i Češi založili vlastní turistické spolky, a tak byla v roce 1884 založena Pohorská jednota Radhošť – nejstarší a dodnes existující turistický klub u nás.
Samotný Klub českých turistů byl založen o čtyři roky později, dne 11. června 1888, a o jeho vznik se zasloužili především Dr. František Čížek a Vojta Náprstek, který byl zvolen prvním předsedou klubu (tehdy starostou). Prvním činem KČT brzy po jeho založení bylo zorganizování velké výpravy českých turistů na Světovou výstavu do Paříže v roce 1889. V počátcích se klub zaměřoval – kromě velkého množství zájezdů – především na pěší pohyb, mezi aktivity však rychle přibyla i lyžařská turistika, která směřovala především do Krkonoš a do Jizerských hor. Dále se také značně rozšířila vodácká a horolezecká (vysokohorská) turistika. Klub se rychle rozšiřoval a postupně vznikaly další, mimopražské odbory KČT, jejichž úkolem bylo nejen vyznačení turistických tras, ale také hledání přijatelného ubytování pro turisty a vytipování vhodných míst ke stavbě nových rozhleden a turistických chat. KČT se mimo jiné zasloužil i o opravu a zpřístupnění několika hradních zřícenin (např. hrad Frýdštejn). V roce 1901 bylo v KČT evidováno již 3529 členů, tento počet stoupl před 1. světovou válkou nad 7000.
Po 1. světové válce byl Klub českých turistů přejmenován na Klub československých turistů (KČST). Lidé měli o turistiku stále větší zájem, rozšířilo se skautské a trampské hnutí, pobyt ve vysokých horách i prosté nedělní výlety. Členská základna i nadále rostla a v roce 1924 měl klub přes 45 000 členů. Byla postavena celá řada chat a útulen a o členství v klubu se ucházelo pořád hodně lidí. Po vyhlášení samostatného Slovenska se KČST rozdělil opět na KČT a na KSTL – Klub Slovenských turistov a lyžiárov.
Začátkem roku 1939 se KČT sloučil se Svazem dělnických turistů a později i s Českou obcí turistickou. Rok 1948 znamenal konec samostatného KČT. Klub byl začleněn do tzv. obrozeného Sokola. Poté, co došlo ke spojení KČT a České obce sokolské (ČOS), nastalo pro klub ne zrovna příznivé období. Majetek klubu byl rozprodán nebo úplně zničen a čeští turisté ztratili kontakt s klasickou organizovanou turistikou v západní Evropě. Toto období trvalo až do roku 1990, kdy byl klub prakticky ihned po sametové revoluci obnoven. Byly přijaty nové stanovy, které se ve všem podstatném podobaly těm původním. Předsedou byl zvolen Dr. Jiří Linhart. V roce 1991 měl klub přes 50 000 členů, za dva roky však tento počet klesl téměř na polovinu, protože někteří lidé již neměli o činnost v novém klubu zájem.
Během posledních dvaceti let se udála řada důležitých věcí, které přispěly k dalšímu rozvoji KČT. Jako příklad je uvedeno pouze několik z nich. V roce 1993 vznikla Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM), která je v současné době vysoce aktivní. Její členská základna čítá na 9000 členů a mezi její hlavní aktivity patří např. stále oblíbenější Turistické závody, kde se v podstatě jedná o běžecký terénní závod pro děti i dospělé. Od roku 1996 se KČT pravidelně účastní veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde prezentuje činnost všech svých sekcí. Klub také uspořádal mnoho významných celostátních i mezinárodních akcí, jako např. Eurorando 2006 v Českých Budějovicích či 9. světová turistická olympiáda v Plzni. Došlo k rozdělení ČR na 14 oblastí, z nichž každá má i několik desítek odborů. Dnes má KČT téměř 35 000 členů, kteří jsou sdruženi v téměř pěti stech odborech.
Poslední aktualizace stránky: 11/08/2014 20:42:00

TOPlist